Bài thơ “Quê tôi” nhân dịp khánh thành đền Trung Linh 2022 của ông Đào Đức Thuận

Làng tôi xưa tên thường gọi Làng Giềng Mảnh đất ấy dáng hình năm “Con Cá” Ông cha xưa – khởi nghiệp dựng cơ…

Chi Tiết