Bà Đào Hồng Lan giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế

Ngày 21/10, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm bà Đào Hồng Lan giữ chức Bộ trưởng Bộ Y…

Chi Tiết