Xúc cảm với quê hương!

Làng tôi xưa tên tục gọi Làng Riềng Vùng chiêm trũng phía nam miền Thiên Bản Nơi đất nghèo đậm giàu trang sử sách Của một thời…

Chi Tiết