PGS, TS Đào Xuân Cơ được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai

Sáng 29/3, GS, TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Y tế đã trao quyết định chỉ định chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản lý Bệnh viện Bạch…

Chi Tiết