Gia thế Đào Duy Từ qua hai cuốn gia phả

Đào Duy Từ sinh năm 1572 và mất năm 1634. Tại tỉnh Thanh Hóa, quê hương ông, 24 năm trước, Hội Sử học Việt Nam và UBND tỉnh…

Chi Tiết