Lễ Giỗ Bà Tổ Cô dòng họ Đào ở làng Giềng

Hôm nay ngày 15 tháng Chạp năm Nhâm Dần (tức ngày 6/01/2023) là ngày Kị Bà Tổ Cô dòng họ Đào ở làng Giềng (Đào Đại Tộc) xã…

Chi Tiết