Hình ảnh làng Riềng và nhà thờ Đào Đại tộc trên vệ tinh

Các bạn ở xa quê, có thể định vị được quê hương mình bằng hình ảnh vệ tinh từ google dưới đây. Hình ảnh làng Riềng và nhà thờ Đào…

Chi Tiết