Đào Tấn: Ông Tổ của nghệ thuật Tuồng Việt Nam

Nói đến Đào Tấn là nói đến sự cống hiến lớn lao đối với môn nghệ thuật tuồng. Suốt cuộc đời ông mang hết tâm…

Chi Tiết

Bà Đào Hồng Lan giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế

Ngày 21/10, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm bà Đào Hồng Lan giữ chức Bộ trưởng Bộ Y…

Chi Tiết