Khai mạc Đại hội TDTT xã Đại Thắng huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định ngày 7.6.2022

Ngày 7.6.2022 đã diễn ra Khai mạc Đại hội TDTT xã Đại Thắng huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định. Dưới đây là video và một số hình ảnh…

Chi Tiết