Thư mời Lễ hội Cắt băng khánh thành Đền làng Trung Linh – đền thờ Tam vị Đại vương

Nhờ sự linh thiêng của tam vị đại vương, sự nhất trí của các cấp chính quyền, sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân,…

Chi Tiết