Thư ngỏ việc xây dựng Phủ Thạch Bàn làng Thi Liệu xã Đại Thắng

Kính thưa: Toàn thể nhân dân dân Thưa các cụ, các ông bà cùng các con em của làng Thi Liệu xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản, tỉnh…

Chi Tiết