Vị trí thờ tự trong từ đường Đào Đại tộc

Con cháu xa gần của Dòng họ Đào ở làng Riềng (thôn Trung Linh, xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản, Nam Định) có thể tham khảo bức ảnh mô tả…

Chi Tiết