Vị trí thờ tự trong từ đường Đào Đại tộc

Chia sẻ thông tin này

Con cháu xa gần của Dòng họ Đào ở làng Riềng (thôn Trung Linh, xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản, Nam Định) có thể tham khảo bức ảnh mô tả dưới đây để hình dung được vị trí thờ tự các cụ tổ tiên đang được duy trì tại từ đường Đào Đại Tộc.

Vị trí thờ tự tại từ đường Đào Đại Tộc

Sơ đồ từ đường và lăng mộ Tổ

Nguồn thông tin hình ảnh: Ông Đào Hoàng Hưng

 
Giới thiệu
BẢN TIN ĐIỆN TỬ NGƯỜI HỌ ĐÀO
Bản tin Điện tử Người Họ Đào cung cấp thông tin toàn cảnh dành cho người họ Đào thôn Trung Linh, xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đang sinh sống, học tập. lao động ở mọi miền đất nước, trong và ngoài nước. Mọi thông tin vui lòng liên hệ tại đây.

 

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>