Quá trình xây dựng từ đường Đào Đại tộc tính đến 2010

Theo ngọc phả: các lão họ có kế hoạch chuẩn bị xây dựng từ đường “3 gian thờ tổ”từ những năm trước. Đến đầu mùa hè năm Bính…

Chi Tiết

Vị trí thờ tự trong từ đường Đào Đại tộc

Con cháu xa gần của Dòng họ Đào ở làng Riềng (thôn Trung Linh, xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản, Nam Định) có thể tham khảo bức ảnh mô tả…

Chi Tiết