Nhà nghiên cứu lịch sử huyện Vụ Bản – Bùi Văn Tam: Chia sẻ về Thiên bản lục kỳ và đền làng Riềng

Cuộc phỏng vấn Nhà nghiên cứu lịch sử huyện Vụ Bản – Bùi Văn Tam: Chia sẻ về Thiên bản lục kỳ và đền làng Riềng. Video được…

Chi Tiết

Sự hình thành và phát triển Họ Đào ở Viêt Nam

Phần họ Đào, ngoài 12 làng Đào xá ghi nhận trong sách này, có một làng Đào xá nổi tiếng về di chỉ trống đồng Đông Sơn và…

Chi Tiết

Gia thế Đào Duy Từ qua hai cuốn gia phả

Đào Duy Từ sinh năm 1572 và mất năm 1634. Tại tỉnh Thanh Hóa, quê hương ông, 24 năm trước, Hội Sử học Việt Nam và UBND tỉnh…

Chi Tiết

Quá trình xây dựng từ đường Đào Đại tộc tính đến 2010

Theo ngọc phả: các lão họ có kế hoạch chuẩn bị xây dựng từ đường “3 gian thờ tổ”từ những năm trước. Đến đầu mùa hè năm Bính…

Chi Tiết

Vị trí thờ tự trong từ đường Đào Đại tộc

Con cháu xa gần của Dòng họ Đào ở làng Riềng (thôn Trung Linh, xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản, Nam Định) có thể tham khảo bức ảnh mô tả…

Chi Tiết